AAV ไฟเขียว”ไทยแอร์เอเชีย”ขายเครื่องบิน 7 ลำ เช่ากลับ 8 ลำ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บอร์ด AAV อนุมัติ “ไทยแอร์เอเชีย” บริษัทลูก ขายอากาศยาน-เช่ากลับ กับ Sky และ Avolon รวม 7 ลำ พร้อมเช่าอากาศยานกลับ 8 ลำ มูลค่าธูรกรรมกว่า 9,893 พันล้าน

นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 อนุมัติให้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (TAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ถือหุ้นอยู่ 100% ขายอากาศยานจำนวน 4 ลำ ให้กับ Sky Aero Management Limited หรือบุคคลที่ Sky Aero Management Limited กำหนด (Sky) มูลค่า 3,338.56 ล้านบาท และ อนุมัติขายให้กับ Avolon Aerospace Leasing Limited หรือ บุคคลที่ Avolon Aerospace Leasing Limited กำหนด (Avolon) จำนวน 3 ลำ มูลค่า 2,219.02 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารวมของค่าตอบแทน 168.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 5,557.58 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ที่ประชุมในคราวเดียวกันได้มีมติให้ TAA เช่าอากาศยานที่ขาย จำนวน 4 ลำ จาก Sky และจำนวน 3 ลำจาก Avolon กลับมาเพื่อใช้อากาศยานที่เช่าดังกล่าวในการดำเนินธุรกิจต่อไป รวมทั้งอนุมัติให้ TAA เช่าอากาศยานกับ Avolon อีกจำนวน 1 ลำ โดยธุรกรรมเช่าอากาศยานทั้งหมดดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมประมาณ 131.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นประมาณ 4,335.49 ล้านบาท (ธุรกรรมเช่า) โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดในการดำเนินงานของ TAA

ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมขายทรัพย์สินและธุรกรรมเช่า จะมีผลบังคับสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 1/65

บริษัทฯ ระบุว่า การทำธุรกรรมขายอากาศยานและเช่าอากาศยานกลับในครั้งนี้ เป็นการดำเนินกลยุทธ์บริหารฝูงบินของ TAAเพื่อบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าเครื่องบินในอนาคตอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่จะทำให้อากาศยานรุ่นใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย TAA จะเข้าทำธุรกรรมขายอากาศยานในขณะที่มูลค่าและความต้องการยังอยู่ในระดับสูง

ภายหลังจากการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อเช่าซื้ออากาศยานที่ขายดังกล่าว TAA จะมีเงินสดสุทธิประมาณ 1,689.93 ล้านบาท ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ตาม TAA จะมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงทางบัญชีที่สูงขึ้นเมื่อเปลี่ยนสภาพจากการเช่าทางการเงิน (Finance Lease) เป็นการเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market